CZ / EN

BOZP

  • Koordinace BOZP při práci na staveništi, v přípravné i realizační fázi výstavby
  • Analýzy a vyhodnocení rizik
  • Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
  • Školení v oblasti BOZP