CZ / EN

Cost Management

  • Studie proveditelnosti
  • Odhady stavebních nákladů
  • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů
  • Kontrola fakturace dodavatele stavby
  • Cenové optimalizace projektu