CZ / EN

Project Management

  • Zajištění veškerých povolení
  • Organizace výběrového řízení na architekta
  • Vypracování harmonogramu projektu
  • Řízení projektového týmu
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
  • Návrh smlouvy o dílo
  • Technický dozor investora
  • Koordinace architekta a dodavatele stavby