CZ / EN

Stavební spory

  • Poradenství při řešení stavebních sporů
  • Formulace nároků při stavebních sporech
  • Obhajoba proti nárokům dalších stran
  • Formulace proti-nároků
  • Odborná svědectví