CZ / EN

Technical & Environmental Due Diligence

  • Vyhodnocení rizik spojených s akvizicí nemovitostí
  • Prověření investičního záměru.
  • Analýza daného území, prozkoumání dostupných podkladů, soulad investice s územním plánem.
  • Zjištění možností napojení na inženýrské sítě, dopravní napojitelnosti, soulad s lokálními regulativy, geologické posouzení lokality.
  • Ekonomická analýza přípravy dané lokality