PF 2010

Přejeme všem našim klientům, obchodním přátelům, dodavatelům a známým pevné zdraví v roce 2010.