CZ / EN

Stavební spory

  • poradenství při řešení stavebních sporů
  • formulace nároků při stavebních sporech
  • obhajoba proti nárokům dalších stran
  • formulace proti-nároků, odborná svědectví