Služby

Project Management 

 • Zajištění veškerých povolení
 • Organizace výběrového řízení na architekta
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Řízení projektového týmu
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Návrh smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora
 • Koordinace architekta a dodavatele stavby

Cost Management 

 • Studie proveditelnosti
 • Odhady stavebních nákladů
 • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů
 • Kontrola fakturace dodavatele stavby
 • Cenové optimalizace projektu

Construction Management 

 • Návrh smluvních modelů s dodavateli
 • Zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • Navržení postupu výstavby
 • Řízení stavebních prací a dodávek
 • Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací

Stavební spory 

 • Poradenství při řešení stavebních sporů
 • Formulace nároků při stavebních sporech
 • Obhajoba proti nárokům dalších stran
 • Formulace proti-nároků
 • Odborná svědectví

Řízení vybavenosti interiérů 

 • Připrava specifikací vybavenosti
 • Příprava tendrové dokumentace
 • Vyjednávání po ukončení výběrového řízení
 • Sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • Řízení realizace vybavenosti
 • Dozor nad dodavateli vybavenosti

Bankovní dohled

 • Úvodní zpráva o připravenosti projektu
 • Pravidelné kontroly staveb
 • Měsíční zprávy o průběhu staveb
 • Závěrečná zpráva vyhodnocující projekt

 Energeticko-ekonomické poradenství

 • Energetické hodnocení budov
 • Energetické průkazy, štítky a audity budov
 • Termovizní měření
 • Energeticko-ekonomické optimalizace projektu
 • Zajištění dotací
 • Návrh energetických opatření budov

Certifikace Zelených budov – (BREEAM, LEED)