CZ / EN

Služby

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oboru a služby – Project Management, Cost Management, Site Supervision, Fit-Out management, Construction Management, Bank Monitoring, Certifikaci zelených budov (BREEAM, LEED, EU Green building) – na mezinárodní úrovni

Project Management

Project Management

 • zajištění veškerých povolení
 • organizace výběrového řízení na architekta
 • vypracování harmonogramu projektu
 • řízení projektového týmu
 • organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • návrh smlouvy o dílo
 • technický dozor investora
 • koordinace architekta a dodavatele stavby
Fit-Out management

Fit-Out management

 • příprava specifikací vybavenosti
 • příprava tendrové dokumentace
 • vyjednávání po ukončení výběrového řízení
 • sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • řízení realizace vybavenosti
 • dozor nad dodavateli vybavenosti
Construction Management

Construction Management

 • návrh smluvních modelů s dodavateli
 • zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • navržení postupu výstavby
 • řízení stavebních prací a dodávek
 • dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací
Výkaz výměr

Výkaz výměr

 • zpracování statické a stavební části na základě projektové dokumentace
 • zapracování VV ostatních profesí
Technický dozor investora

Technický dozor investora

 • seznamení stavebníka se všemi podklady
 • provedení zápisu převzetí, předání staveniště
 • dohlížení na kvalitu prací podle obecně závaz.předpisů smlouvy o dílo
 • kontrola dokladů
 • kontrola a odstraňování vad a nedodělků
 • odsouhlasování rozsahů prací 
 • projednávání změn, víceprácí, méněprací
Cost Management

Cost Management

 • studie proveditelnosti
 • odhady stavebních nákladů
 • odhady a kontrola dopadů změn do stav. nákladů
 • kontrola fakturace dodavatele stavby
Stavební spory

Stavební spory

 • poradenství při řešení stavebních sporů
 • formulace nároků při stavebních sporech
 • obhajoba proti nárokům dalších stran
 • formulace proti-nároků, odborná svědectví
Bankovní dohled

Bankovní dohled

 • úvodní zpráva o platných povoleních, projektové dokumentaci, harmonogramu, rozpočtu
 • měsíční zprávy o prostavěnosti fakturaci dodavatelů v souladu s harmonogramem, rozpočtem, bezpečnostními předpisy
 • závěrečná zpráva o rozpočtu, harmonogramu, souladu s povoleními, kolaudací
Energetické a dotační poradenství

Energetické a dotační poradenství

 • energetické audity, PENB
 • certifikace Zelených budov (BREEAM, LEED)
 • zajištění dotací OPPI, Zelená úsporám, ROP
Management klientských změn

Management klientských změn

 • zpracování požadavků klientů, rozpočtů
 • koordinace a kontrola provádění klientských změn na stavbě dodavateli
 • reporting klientských změn pro investora
 • odborná pomoc při přípravě standardního vybavení projektu
 • vytvoření katalogů standardního vybavení jednotek
Technical & Environmental Due Diligence

Technical & Environmental Due Diligence

 • vyhodnocení rizik spojených s akvizicí nemovitostí
 • prověření investičního záměru
 • analýza daného území, prozkoumání dostupných podkladů, soulad investice s územním plánem
 • zjištění možností napojení na inženýrské sítě, dopravní napojitelnosti, soulad s lokálními regulativy, geologické posouzení lokality
 • ekonomická analýza přípravy dané lokality
BOZP

BOZP

 • koordinace BOZP při práci na staveništi, v přípravné i realizační fázi výstavby
 • analýzy a vyhodnocení rizik
 • účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • školení v oblasti BOZP
další předchozí
Microsoft

Microsoft

 • Klient: T&T/Microsoft
 • Dokončení: probíhající 01/2021-12/2022
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: kancelářský fit-out 3.100 m2, rekonstrukce kanceláří 10.240 m2
 • Poskytované služby: TDI, Project management, Cost management, BOZP
 • Lokalita: Praha 4
další předchozí
Barclays Gemini A+B

Barclays Gemini A+B

 • Klient: T&T/Barclays 
 • Dokončení: Probíhající 07/21 - 04/23
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Rekonstrukce kancelářských prostor 14.000 m2
 • Poskytované služby: Projekt management, Cost management, TDI, BOZP
 • Lokalita: Praha 4
další předchozí
Unicredit Filadelfia Unicredit Filadelfia

Unicredit Filadelfia

 • Klient: Colliers/Unicredit
 • Dokončení: 06/2020-06/2021 + 01-02/2022
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby:  Rekonstrukce kanceláří 10.000 m2
 • Poskytované služby: Project management, Cost management, TDI, BOZP
 • Lokalita: Praha 4
další předchozí
WPP Campus WPP Campus

WPP Campus

 • Klient: Colliers / WPP
 • Dokončení: 11/2020 - 10/2021
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Kancelářský fit-out 16.300 m2
 • Poskytované služby: Cost management, TDI, BOZP
 • Lokalita: Praha 4
další předchozí
BD Zenklova BD Zenklova

BD Zenklova

 • Klient: Real-Treuhand Reality s.r.o.
 • Dokončení: probíhající do 03/2022
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Výstavba bytového domu
 • Poskytované služby: TDI, Cost management, BOZP
 • Lokalita: Praha
další předchozí
BD Kolbenova D, E BD Kolbenova D, E

BD Kolbenova D, E

 • Klient: Tulipa City s.r.o.
 • Dokončení: 12/2020
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Apartmánové byty
 • Poskytované služby: Vypracování Výkazu výměr
 • Lokalita: Praha
další předchozí
Tesco Hypermarkety ČR Tesco Hypermarkety ČR Tesco Hypermarkety ČR

Tesco Hypermarkety ČR

 • Klient: TESCO Hypermarkety Česká republika
 • Dokončení: probíhající
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Retail refit
 • Poskytované služby: Cost Management
 • Lokalita: Hradec Králové, Ostrava Hrabová, Havířov, Karviná