CZ / EN

Služby

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oboru a služby – Project Management, Cost Management, Site Supervision, Fit-Out management, Construction Management, Bank Monitoring, Certifikaci zelených budov (BREEAM, LEED, EU Green building) – na mezinárodní úrovni

Project Management

Project Management

 • zajištění veškerých povolení
 • organizace výběrového řízení na architekta
 • vypracování harmonogramu projektu
 • řízení projektového týmu
 • organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • návrh smlouvy o dílo
 • technický dozor investora
 • koordinace architekta a dodavatele stavby
Fit-Out management

Fit-Out management

 • příprava specifikací vybavenosti
 • příprava tendrové dokumentace
 • vyjednávání po ukončení výběrového řízení
 • sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • řízení realizace vybavenosti
 • dozor nad dodavateli vybavenosti
Construction Management

Construction Management

 • návrh smluvních modelů s dodavateli
 • zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • navržení postupu výstavby
 • řízení stavebních prací a dodávek
 • dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací
Výkaz výměr

Výkaz výměr

 • zpracování statické a stavební části na základě projektové dokumentace
 • zapracování VV ostatních profesí
Technický dozor investora

Technický dozor investora

 • seznamení stavebníka se všemi podklady
 • provedení zápisu převzetí, předání staveniště
 • dohlížení na kvalitu prací podle obecně závaz.předpisů smlouvy o dílo
 • kontrola dokladů
 • kontrola a odstraňování vad a nedodělků
 • odsouhlasování rozsahů prací 
 • projednávání změn, víceprácí, méněprací
Cost Management

Cost Management

 • studie proveditelnosti
 • odhady stavebních nákladů
 • odhady a kontrola dopadů změn do stav. nákladů
 • kontrola fakturace dodavatele stavby
Stavební spory

Stavební spory

 • poradenství při řešení stavebních sporů
 • formulace nároků při stavebních sporech
 • obhajoba proti nárokům dalších stran
 • formulace proti-nároků, odborná svědectví
Bankovní dohled

Bankovní dohled

 • úvodní zpráva o platných povoleních, projektové dokumentaci, harmonogramu, rozpočtu
 • měsíční zprávy o prostavěnosti fakturaci dodavatelů v souladu s harmonogramem, rozpočtem, bezpečnostními předpisy
 • závěrečná zpráva o rozpočtu, harmonogramu, souladu s povoleními, kolaudací
Energetické a dotační poradenství

Energetické a dotační poradenství

 • energetické audity, PENB
 • certifikace Zelených budov (BREEAM, LEED)
 • zajištění dotací OPPI, Zelená úsporám, ROP
Management klientských změn

Management klientských změn

 • zpracování požadavků klientů, rozpočtů
 • koordinace a kontrola provádění klientských změn na stavbě dodavateli
 • reporting klientských změn pro investora
 • odborná pomoc při přípravě standardního vybavení projektu
 • vytvoření katalogů standardního vybavení jednotek
Technical & Environmental Due Diligence

Technical & Environmental Due Diligence

 • vyhodnocení rizik spojených s akvizicí nemovitostí
 • prověření investičního záměru
 • analýza daného území, prozkoumání dostupných podkladů, soulad investice s územním plánem
 • zjištění možností napojení na inženýrské sítě, dopravní napojitelnosti, soulad s lokálními regulativy, geologické posouzení lokality
 • ekonomická analýza přípravy dané lokality
BOZP

BOZP

 • koordinace BOZP při práci na staveništi, v přípravné i realizační fázi výstavby
 • analýzy a vyhodnocení rizik
 • účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • školení v oblasti BOZP
další předchozí
BD Zenklova BD Zenklova

BD Zenklova

 • Klient: Real-Treuhand Reality s.r.o.
 • Dokončení: probíhající do 03/2022
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Výstavba bytového domu
 • Poskytované služby: TDI, Cost management, BOZP
 • Lokalita: Praha
další předchozí
BD Kolbenova D, E BD Kolbenova D, E

BD Kolbenova D, E

 • Klient: Tulipa City s.r.o.
 • Dokončení: 12/2020
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Apartmánové byty
 • Poskytované služby: Vypracování Výkazu výměr
 • Lokalita: Praha
další předchozí
Tesco Hypermarkety ČR Tesco Hypermarkety ČR Tesco Hypermarkety ČR

Tesco Hypermarkety ČR

 • Klient: TESCO Hypermarkety Česká republika
 • Dokončení: probíhající
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Retail refit
 • Poskytované služby: Cost Management
 • Lokalita: Hradec Králové, Ostrava Hrabová, Havířov, Karviná
další předchozí
Na Pomezí Fáze 2 Na Pomezí Fáze 2 Na Pomezí Fáze 2

Na Pomezí Fáze 2

 • Klient: KKCG RE
 • Dokončení: probíhající
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Bytové domy, řadovky, viladomy + infra
 • Poskytované služby: Cost Management, TDI, BOZP, VV, VE, Tender, Optimalizace
 • Lokalita: Praha
další předchozí
Tesco Hypermarkety SK Tesco Hypermarkety SK

Tesco Hypermarkety SK

 • Klient: TESCO Hypermarkety Slovensko
 • Dokončení: probíhající
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Retail refit
 • Poskytované služby: Cost Management
 • Lokalita: Bratislava, Pieštany, Vráble
další předchozí
TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná TEE House Čeladná

TEE House Čeladná

 • Klient: CREAM Real Estate s.r.o.
 • Dokončení: 09/2020
 • Cena: 262 mil bez DPH
 • Druh výstavby: Výstavba apartmánových bytů s bazénem a wellness
 • Poskytované služby: Project + Construction + Cost management, TDI, Management klients.změn, BOZP
 • Lokalita: Čeladná
další předchozí
MOLO Lipno Resort MOLO Lipno Resort MOLO Lipno Resort

MOLO Lipno Resort

 • Klient: Atelier Smitka s.r.o.
 • Dokončení: 06/2020
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Apartmanové byty
 • Poskytované služby: Vypracování Výkazu výměr
 • Lokalita: Lipno