CZ / EN

Služby

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oboru a služby – Project Management, Cost Management, Site Supervision, Fit-Out management, Construction Management, Bank Monitoring, Certifikaci zelených budov (BREEAM, LEED, EU Green building) – na mezinárodní úrovni

Project Management

Project Management

 • zajištění veškerých povolení
 • organizace výběrového řízení na architekta
 • vypracování harmonogramu projektu
 • řízení projektového týmu
 • organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • návrh smlouvy o dílo
 • technický dozor investora
 • koordinace architekta a dodavatele stavby
Fit-Out management

Fit-Out management

 • příprava specifikací vybavenosti
 • příprava tendrové dokumentace
 • vyjednávání po ukončení výběrového řízení
 • sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • řízení realizace vybavenosti
 • dozor nad dodavateli vybavenosti
Construction Management

Construction Management

 • návrh smluvních modelů s dodavateli
 • zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • navržení postupu výstavby
 • řízení stavebních prací a dodávek
 • dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací
Výkaz výměr

Výkaz výměr

 • zpracování statické a stavební části na základě projektové dokumentace
 • zapracování VV ostatních profesí
Technický dozor investora

Technický dozor investora

 • seznamení stavebníka se všemi podklady
 • provedení zápisu převzetí, předání staveniště
 • dohlížení na kvalitu prací podle obecně závaz.předpisů smlouvy o dílo
 • kontrola dokladů
 • kontrola a odstraňování vad a nedodělků
 • odsouhlasování rozsahů prací 
 • projednávání změn, víceprácí, méněprací
Cost Management

Cost Management

 • studie proveditelnosti
 • odhady stavebních nákladů
 • odhady a kontrola dopadů změn do stav. nákladů
 • kontrola fakturace dodavatele stavby
Stavební spory

Stavební spory

 • poradenství při řešení stavebních sporů
 • formulace nároků při stavebních sporech
 • obhajoba proti nárokům dalších stran
 • formulace proti-nároků, odborná svědectví
Bankovní dohled

Bankovní dohled

 • úvodní zpráva o platných povoleních, projektové dokumentaci, harmonogramu, rozpočtu
 • měsíční zprávy o prostavěnosti fakturaci dodavatelů v souladu s harmonogramem, rozpočtem, bezpečnostními předpisy
 • závěrečná zpráva o rozpočtu, harmonogramu, souladu s povoleními, kolaudací
Energetické a dotační poradenství

Energetické a dotační poradenství

 • energetické audity, PENB
 • certifikace Zelených budov (BREEAM, LEED)
 • zajištění dotací OPPI, Zelená úsporám, ROP
Management klientských změn

Management klientských změn

 • zpracování požadavků klientů, rozpočtů
 • koordinace a kontrola provádění klientských změn na stavbě dodavateli
 • reporting klientských změn pro investora
 • odborná pomoc při přípravě standardního vybavení projektu
 • vytvoření katalogů standardního vybavení jednotek
Technical & Environmental Due Diligence

Technical & Environmental Due Diligence

 • vyhodnocení rizik spojených s akvizicí nemovitostí
 • prověření investičního záměru
 • analýza daného území, prozkoumání dostupných podkladů, soulad investice s územním plánem
 • zjištění možností napojení na inženýrské sítě, dopravní napojitelnosti, soulad s lokálními regulativy, geologické posouzení lokality
 • ekonomická analýza přípravy dané lokality
BOZP

BOZP

 • koordinace BOZP při práci na staveništi, v přípravné i realizační fázi výstavby
 • analýzy a vyhodnocení rizik
 • účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • školení v oblasti BOZP
další předchozí
Centro Zlín + Centro Nitra

Centro Zlín + Centro Nitra

 • Klient: Discovery Group
 • Dokončení: 12/2024
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: ESG policy + Asset Action Plans
 • Poskytované služby: ESG
 • Lokalita: Praha, Zlín, Nitra
další předchozí
Novanta Brno

Novanta Brno

 • Klient: Novanta/Colliers
 • Dokončení: 10/2024
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Kancelářský fit-out 4.000 m2
 • Poskytované služby: Project Management
 • Lokalita: Brno
další předchozí
Kolben Park, Objekt C

Kolben Park, Objekt C

 • Klient: Polygon BC, a.s.
 • Dokončení: 2022 -2024
 • Cena: 700 mil. Kč bez DPH
 • Druh výstavby: Výstavba bytového domu
 • Poskytované služby: TDI, BOZP
 • Lokalita: Praha
další předchozí
Tesco Hypermarkety SK - 2023 Tesco Hypermarkety SK - 2023

Tesco Hypermarkety SK - 2023

 • Klient: TESCO Slovenská republika
 • Dokončení: 2023 - 2024
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Retail refit, New build Tesco shop
 • Poskytované služby: Tender, Cost Management
 • Lokalita: Partizánské, Topolčany, Levoča, Kremnica, Rimavská Sobota, Senec, Brezno, Nové Zámky, Kysucké Nové Mesto
další předchozí
Breeam in-Use Centro Nitra a Centro Zlín

Breeam in-Use Centro Nitra a Centro Zlín

 • Klient: Discovery group
 • Dokončení: 12/2024
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Obchodní centrum a Retail park
 • Poskytované služby: Breeam In-Use certifikace
 • Lokalita: Praha, Zlín, Nitra
další předchozí
Idemia Ostrava

Idemia Ostrava

 • Klient: Idemia/Colliers
 • Dokončení: 05/2024
 • Cena: neuvádí se
 • Druh výstavby: Přístavba skladovací haly vč.regálového systému a přístavba náklad.prostoru
 • Poskytované služby: Project Management, Cost Management, TDI, BOZP
 • Lokalita: Ostrava
další předchozí
Tesco Hypermarkety ČR - 2023 Tesco Hypermarkety ČR - 2023

Tesco Hypermarkety ČR - 2023

 • Klient: TESCO Česká republika
 • Dokončení: 2022 - 2023
 • Cena: Neuvádí se
 • Druh výstavby: Sanace strusky, Oprava kcí - podlahy, příčky, Vestavba Tesco
 • Poskytované služby: Cost Management, Tender
 • Lokalita: Ostrava Hrabová, FM, Havířov, Karviná, Uherský Ostroh