CZ / EN

Fit-Out management

  • Připrava specifikací vybavenosti
  • Příprava tendrové dokumentace
  • Vyjednávání po ukončení výběrového řízení
  • Sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
  • Řízení realizace vybavenosti
  • Dozor nad dodavateli vybavenosti